Zakaz polowania

Aktualności

Składamy skargę do WSA

Ponieważ Sejmik Województwa Łódzkiego ponownie i wbrew naszej woli (czyli członków stowarzyszenia, którego jednym z celów jest ochrona zwierząt) włączył nasz las do obwodu łowieckiego, nasz radca prawny złożył w naszym imieniu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Dlaczego myśliwi mogą polować w lesie należącym do organizacji ekologicznej - o tym czytajcie w dzisiejszej Wyborczej

1000 oświadczeń o zakazie polowania

Prawo łowieckie w Polsce pozwala myśliwym polować nawet na czyjejś prywatnej łące, polu czy lesie. Dopiero po kilku wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sejm wprowadził dla właścicieli nieruchomości prawo zakazywania polowań na ich nieruchomości - stosowne oświadczenie trzeba złożyć w starostwie. Dzięki pomocy Sieć Obywatelska - Watchdog Polska zażądaliśmy informacji na ten temat od wszystkich starostw powiatowych w Polsce. Okazało się, że złożono już 1000 takich oświadczeń. Instrukcję jak ustanowić taki zakaz na swojej działce podajemy na stronie https://zakazpolowania.pl

Święty Hubert przestał polować

Dzisiaj Hubertus - święto patrona myśliwych. Z tej okazji mamy życzenia do całej braci łowieckiej. Weźcie przykład z waszego patrona i przestańcie polować 🦊🐗🐺
O polowaniach i działaniach myśliwych rozmawialiśmy dzisiaj w audycji "W każdej sprawie" w Radio Łódź.
Dzisiaj też gościliśmy na wykładzie dla studentów Ochrony Środowiska UW o Prawie łowieckim w ramach przedmiotu Prawne aspekty ochrony środowiska. Mówiliśmy o obwodach łowieckich i w jaki sposób naruszają one prawa właścicieli nieruchomości.

Ile saren zginie w tym sezonie?

W województwie łódzkim myśliwi zabijają co roku około 13 tysięcy saren. Łącznie w całej Polsce od marca 2019 do marca 2020 zabili 202 tysiące saren (oraz 95 tysięcy jeleni i 9 tysięcy danieli).
Słyszycie strzały podczas spacerów po lesie? Nic dziwnego. 1 października rozpoczął się sezon polowań na sarny i koźlęta, a już od 1 września myśliwi mogą polować na jelenie i daniele.
Jeśli podczas sobotniego spaceru z rodziną cieszycie się z każdego spotkania z sarną, ekscytujecie się znalezionym na ziemi tropem jelenia czy lisa, to pewnie trudno Wam poradzić sobie z wiedzą, że wiele z tych zwierząt zostanie wkrótce zabitych. W obwodzie łowieckim obejmującym jeden z ulubionych lasów Łodzian i Pabianiczan - Lesie Karolewskim w poprzednim sezonie myśliwi zabili aż 74 sarny, 13 danieli i 6 jeleni.

Czytaj więcej

Czy nowy rzecznik pomoże?

Senat właśnie zatwierdził wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i my już od razu mamy dla niego ważną i pilną sprawę. Od wielu lat nierozwiązany jest problem naruszania praw obywatelskich właścicieli nieruchomości włączonych do obwodów łowieckich. Uchylony w 2014 roku przez Trybunał Konstytucyjny przepis powrócił w 2018 roku nadal w niekonstytucyjnym kształcie. Nieruchomości wyłączone z obwodów łowieckich w latach 2016-2020 zostały przez sejmiki wojewódzkie ponownie do nich włączone, sprzeciwy właścicieli nie zostały uwzględnione. Sprawa wymaga systemowego rozwiązania, czy nowy Rzecznik Praw Obywatelskich w tym pomoże? Wysłaliśmy dziś pismo w tej sprawie do Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wzywamy do odrzucenia dziedzictwa Bolesława Bieruta

W 1952 roku dekretem Bolesława Bieruta wprowadzono w Polsce prawo polowania na prywatnych terenach, wbrew woli ich właścicieli, koncesjonowanemu przez komunistyczny rząd związkowi łowieckiemu. Przez kolejne 62 lata właściciele pól uprawnych, łąk, lasów musieli z pokorą znosić obecność na swoim terenie myśliwych realizujących swoją pasję zabijania zwierząt: koło łowieckie dzierżawi od starosty tereny, należące do osób prywatnych, bez ich wiedzy i zgody. Brzmi to kuriozalnie?
Wzywamy Senatorki i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej do odrzucenia dziedzictwa Bolesława Bieruta i zagłosowanie przeciwko przyjęciu przesłanej przez Sejm ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 340).

Czytaj więcej

Las Źródeł ponownie w obwodzie łowieckim :-(

Dokładnie 4 lata temu opublikowano wyrok stwierdzający bezprawność włączenia do obwodu łowieckiego lasu należącego do naszego stowarzyszenia. Sąd uznał, że "aktualnie, realnie i bezpośrednio narusza to interes prawny Stowarzyszenia, które z uwagi na zakres swojej statutowej działalności nie zgadza się na wykorzystywanie należących do niego nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta". Taki jest stan rzeczy osądzonej.
Czy coś się zmieniło przez te 4 lata? Nie, nasze stowarzyszenie wciąż ma ten sam zakres działalności statutowej i wciąż nie zgadza się na wykorzystywanie swoich nieruchomości na cele związane z prowadzeniem polowań na zwierzęta. Jednak Sejmik Województwa Łódzkiego postanowił na nowo wyrysować granice obwodów łowieckich. Nasz las ponownie znalazł się w obwodzie łowieckim nr 288.

Czytaj więcej

Dziki w Łódzkiem są zdrowe

W styczniu i lutym Wojewoda Łódzki nakazał odstrzał sanitarny 3162 dzików. Za każdego zabitego w ten sposób dzika myśliwi dostają wynagrodzenie od 300 do 650 zł. Teraz dzięki zapytaniu Partia Zieloni Łódź okazało się, że ŻADEN z zabitych w naszym województwie dzików nie był zarażony ASF. Również żadne znalezione zwłoki padłych zwierząt nie wykazały śladów ASF.

Obwód łowiecki nr 88 skasowany w całości!

Obwód łowiecki nr 88 w woj. zachodniopomorskim prawomocnie skasowany w całości!
Uratowane: 150 jeleni, 60 saren, 40 lisów, 20 jenotów, 10 borsuków, 20 dzikich gęsi, 50 dzikich kaczek, 30 gołębi grzywaczy, 10 słonek.
Tyle zwierząt myśliwi z koła łowieckiego "Wilk" z Koszalina zabijali co roku w tym obwodzie. Ze sprzedaży ich mięsa osiągali przychody rzędu 180.000 zł. Od dzisiaj koniec z tym!

Uwaga polowanie

Od tego roku polowania zbiorowe powinny być obowiązkowo oznakowywane tablicami ostrzegawczymi. Sezon na polowania zbiorowe na ptaki zaczął się już 15 sierpnia, a na większość pozostałych zwierząt zacznie się 1 października. Tymczasem Ministerstwo Środowiska wciąż nie wydało rozporządzenia określającego wzór tablic oraz sposób i miejsce ich rozmieszczenia. To oznacza, że każdy spacerowicz, każdy grzybiarz może być narażony na niebezpieczeństwo, gdyby myśliwi znowu pomylili człowieka z dzikiem. Wszystkie polowania zbiorowe powinny być odpowiednio wcześniej zgłaszane do gmin, a gminy powinny informować na swoich stronach internetowych o ich czasie i miejscu.

Czytaj więcej

Polowania zbiorowe muszą być zgłaszane

Czy wszyscy pamiętają, że od tego roku wszystkie polowania zbiorowe muszą być najpóźniej na 14 dni wcześniej zgłaszane przez myśliwych do urzędu gminy, a gminy mają maksymalnie 5 dni, żeby zamieścić informację o miejscu i terminie polowania na swojej stronie internetowej? Te terminy są bardzo ważne, ponieważ właściciele nieruchomości mają możliwość zgłaszania sprzeciwu wobec planowanego polowania zbiorowego.

Czytaj więcej

OHZ znika. Przestał istnieć cały obwód łowiecki nr 274!

Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) to najbardziej wynaturzona forma łowiectwa. To specjalne obwody łowieckie administrowane przez Lasy Państwowe, których celem jest mnożenie zwierząt po to, żeby stanowiły cel dla komercyjnych klientów, którzy zapłacą za możliwość zabicia pięknego jelenia czy wypuszczonych z klatki bażantów (więcej czytaj tu. Często są to myśliwi zagraniczni, tzw. „dewizowi”. Właśnie do nich głównie skierowana była oferta umieszczonego tuż przy niemieckiej granicy OHZ w obwodzie łowieckim nr 274 oraz kwatery myśliwskiej „Dzikie wzgórze”. Tak było, ale już nie jest!

Czytaj więcej