Zakaz polowania

Wzywamy do odrzucenia dziedzictwa Bolesława Bieruta

W 1952 roku dekretem Bolesława Bieruta wprowadzono w Polsce prawo polowania na prywatnych terenach, wbrew woli ich właścicieli, koncesjonowanemu przez komunistyczny rząd związkowi łowieckiemu. Przez kolejne 62 lata właściciele pól uprawnych, łąk, lasów musieli z pokorą znosić obecność na swoim terenie myśliwych realizujących swoją pasję zabijania zwierząt: koło łowieckie dzierżawi od starosty tereny, należące do osób prywatnych, bez ich wiedzy i zgody. Brzmi to kuriozalnie? Ale tak to wymyślił w 1952 roku Bierut i jego towarzysze, w większości zapaleni myśliwi, chętnie zapraszający do Polski na łowy swoich sowieckich mocodawców.

Dopiero 10 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy prawa łowieckiego naruszają Konstytucję nie zapewniając odpowiedniej ochrony prawa własności. Trybunał uchylił art. 27 prawa łowieckiego, pozwalający wyznaczać obwody łowieckie w procedurze, w której właściciele nieruchomości nie mają żadnych możliwości zaprotestowania przeciwko temu. Jednak nowe przepisy mające rzekomo realizować wyrok TK Sejm uchwalił dopiero w 2018 roku, dodatkowo przedłużając ważność dotychczasowych, nielegalnych obwodów łowieckich do 2020 roku.
W grudniu 2019 roku w ustawie dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych przemycono przedłużenie istnienia obwodów łowieckich o kolejny rok, do marca 2021 roku.
Jest marzec 2021 i właśnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej zastanawia się, czy nie przedłużyć ignorowania wyroku TK z 2014 o kolejny rok: senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1089.html
Głosowanie w Senatu w tej sprawie prawdopodobnie odbędzie się w piątek.

Wzywamy Senatorki i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej do odrzucenia dziedzictwa Bolesława Bieruta i zagłosowanie przeciwko przyjęciu przesłanej przez Sejm ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 340).

Na zdjęciu: Nikita Chruszczow i marszałek Tito polują w Puszczy Białowieskiej, grudzień 1962, źródło: Росархив http://archives.gov.ru