Zakaz polowania

Prawo

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym zabijania dzikich zwierząt w ramach tzw. gospodarki łowieckiej jest ustawa Prawo łowieckie z 1995 roku

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713

Poniżej analizujemy kilka jej artykułów:

Innym ważnym aktem prawnym, choć niższego rzędu niż ustawa, jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz

Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548

to rozporządzenie było wielokrotnie zmieniane od 2005 roku, więc w celu poznania jego aktualnego brzmienia należy na stronie ISAP rozwinąć zakładkę "akty zmieniające".

w nim zwykły obywatel może znaleźć między innymi: