ZAKAZ POLOWANIA na prywatnym terenie!

Wyłącz swój teren z obwodu łowieckiego.

Nie chcesz, aby myśliwi bez Twojej zgody korzystali z Twojego terenu?


Jeśli Twoja działka jest włączona do obwodu łowieckiego, myśliwi mogą bez powiadamiania Cię o tym i nawet wbrew Twojej woli: urządzać na Twojej ziemi polowania, strzelać w kierunku zabudowań, wjeżdżać samochodami, instalować urządzenia związane z wykonywaniem polowania (np. budować ambony, paśniki itp.). Przed 1 kwietnia 2018 r. za utrudnianie polowania (np. zbieranie grzybów we własnym lesie albo wykonywanie prac polowych na własnym polu w czasie, kiedy myśliwi postanowili tam postrzelać) mogłeś nawet otrzymać mandat.

Aktualny stan prawny

Uwaga! Wejście w życie od 1 kwietnia 2018 roku nowelizacji ustawy Prawo łowieckie nie zatrzymuje możliwości zaskarżania do WSA dotychczasowych uchwał sejmików. Nowelizacja dodaje nową możliwość na pozbycie się myśliwich poprzez złożenie oświadczenia w Starostwie Powiatowym. Prosimy uważnie przeczytać poniżej.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo łowieckie. (pobierz treść nowelizacji).
Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości poprzez złożenie Staroście oświadczenia.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jest ważne od dnia następnego po złożeniu (jeśli to nie starosta jest organem wydzierżawiającym dany obwód łowiecki, on sam przekaże już oświadczenie do właściwego dyrektora Lasów Państwowywch lub do Ministerstwa Środowiska). Oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku).
Oświadczenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym osobiście, gdyż w urzędzie musi zostać potwierdzona autentyczność podpisu osoby składającej oświadczenie (należy mieć ze sobą dowód osobisty).

Uwaga, prosimy dokładnie przeczytać z czym wiąże się złożenie takiego oświadczenia:

  • złożenie oświadczenie nie oznacza "wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego". Nieruchomość pozostaje w obwodzie łowieckim, nie można na niej tylko wykonywać samego polowania. Myśliwi nadal mogą wchodzić na nieruchomość i np. wysypywać paszę dla zwierząt
  • złożenie oświadczenia oznacza brak możliwości otrzymania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz odszkodowań za szkody wyrządzone przez samych myśliwych podczas polowania! (np. na sąsiedniej nieruchomości)
  • oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku)
  • oświadczenie mogą składać wyłącznie osoby fizyczne - nie może go złożyć np. spółka czy fundacja posiadająca nieruchomość.

Jeśli sam zakaz polowania na Twojej działce jest dla Ciebie wystarczający i nie zamierzasz ubiegać się o odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, złożenie oświadczenia jest prostą i wygodną procedurą i zachęcamy do skorzystania z niej, żeby utrudnić myśliwym realizację swojego krwawego "hobby". Natomiast jeśli zależy Ci na tym, żeby Twoja nieruchomość w ogóle nie wchodziła w skład obwodu łowieckiego, sugerujemy skorzystać z opisanej poniżej procedury zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały Sejmiku Wojewódzkiego.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami!

10 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją. Przepisy umożliwiające obejmowanie prywatnych nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia ich właścicielom możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dysponowania przedmiotem swojej własności i ochrony konstytucyjnie chronionych praw własności - przestały obowiązywać w dn. 22 stycznia 2016 r. Od tego momentu każdy właściciel nieruchomości może uzyskać w sądzie wyłączenie terenu z obwodu łowieckiego. Przepisy są jednoznaczne, a orzecznictwo utrwalone - kolejne sądy administracyjne respektują prawomocne orzeczenia:

Czekamy na uprawomocnienie się niedawnych orzeczeń:

Bez potrzeby angażowania sądów wyłączeń na wniosek właścicieli terenów dokonują niektóre sejmiki:

Sądy nie miały wątpliwości, że uchwały Sejmików wyznaczająca obwody łowieckie aktualnie, realnie i bezpośrednio naruszają swoimi regulacjami interes prawny właścicieli gruntów, którzy nie zgadzają się na wykorzystywanie należących do nich nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta.

Czy wyłączenie działki z obwodu łowieckiego ma jakiś wpływ na możliwośc uzyskania odszkodowań za uprawy zniszczone przez dzikie zwierzęta? Żadnego! Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa (a nie koło łowieckie). [art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie]

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego

Uwaga! Wejście w życie od 1 kwietnia 2018 roku nowelizacji ustawy Prawo łowieckie nie zatrzymuje możliwości zaskarżania dotychczasowych uchwał sejmików według opisanej poniżej procedury. Nowelizacja daje natomiast właścicielom nieruchomości zakazania polowania poprzez złożenie oświadczenia. Zobacz więcej na stronie powyżej

(1)

Sprawdź jaki jest numer obwodu łowieckiego ustanowionego w miejscu, gdzie znajduje się Twoja działka:

na mapie ze strony BDL. Po otwarciu na dole kliknij w "mapy BDL" i wybierz "mapa łowiectwa", za pomocą ikonki (i) wybierz informacje o konkretnym terenie: "identyfikuj / obwody łowieckie / pełny zakres danych"

Zanotuj numer obwodu łowieckiego oraz przypomnij sobie numer księgi wieczystej i dokładny adres swojej działki (odpis zwykły księgi wieczystej można pobrać za 20 zł ze strony EKW).

Jeśli masz problem ze znalezieniem swojej nieruchomości na mapie BDL, skontaktuj się z nami, a pomożemy.

(2)

Pobierz (klikając w mapkę) wzór wezwania do Sejmiku i uzupełnij swoimi danymi.

Wybierz województwo:

(3)

Wydrukuj wezwanie, podpisz i wyślij listem poleconym do Sejmiku.

Po 30 dniach (ale nie później niż po 60), niezależnie od tego czy Sejmik cokolwiek odpowie czy nie, można już wysłać skargę do WSA. Skontaktuj się z nami a pomożemy sformułować skargę.

Wejście w życie od 1 kwietnia 2018 roku nowelizacji ustawy Prawo łowieckie nie zatrzymuje możliwości zaskarżania dotychczasowych uchwał sejmików według opisanej poniżej procedury, dopóki sejmiki nie przyjęły nowych uchwał wyznaczających obwody łowieckie w województwie, dopóty stare uchwały wciąż można zaskarżać ze względu na ich niekonstytucyjność.


Jeśli nie potrzebujesz całkowitego wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego, a interesuje Cię wyłącznie samo zakazanie polowania na Twojej ziemi, wystarczy że złożysz oświadczenie w Starostwie Powiatowym.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jest ważne od dnia następnego po złożeniu (jeśli to nie starosta jest organem wydzierżawiającym dany obwód łowiecki, on sam przekaże już oświadczenie do właściwego dyrektora Lasów Państwowywch lub do Ministerstwa Środowiska). Oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku).

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami!

Czy chcesz wesprzeć takie działania?


Jeśli informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne, możesz wesprzeć nasze działania. Możesz przekazać darowiznę na konto 71 1140 1108 0000 5035 1300 1001, przekazać datek przez Facebook, możesz też przeznaczyć dla nas 1% swojego podatku – wystarczy w formularz PIT wpisać nasz numer KRS 0000118574 (więcej na stronie opp.zrodla.org)Nasze dane do kontaktu:

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 6328118, e-mail: office@zrodla.org
https://www.zrodla.org