ZAKAZ POLOWANIA na prywatnym terenie!

Wyłącz swój teren z obwodu łowieckiego.

Nie chcesz, aby myśliwi bez Twojej zgody korzystali z Twojego terenu?


Jeśli Twoja działka jest włączona do obwodu łowieckiego, myśliwi mogą bez powiadamiania Cię o tym i nawet wbrew Twojej woli: urządzać na Twojej ziemi polowania, strzelać w kierunku zabudowań, wjeżdżać samochodami, instalować urządzenia związane z wykonywaniem polowania (np. budować ambony, paśniki itp.). Za utrudnianie polowania (np. zbieranie grzybów we własnym lesie albo wykonywanie prac polowych na własnym polu w czasie, kiedy myśliwi postanowili tam postrzelać) możesz nawet otrzymać mandat.

Nowy stan prawny


Od 2016 roku możesz już wyłączyć swój teren z obwodu łowieckiego.

10 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją. Przepisy umożliwiające obejmowanie prywatnych nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia ich właścicielom możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dysponowania przedmiotem swojej własności i ochrony konstytucyjnie chronionych praw własności - przestały obowiązywać w dn. 22 stycznia 2016 r. Od tego momentu każdy właściciel nieruchomości może uzyskać w sądzie wyłączenie terenu z obwodu łowieckiego. Przepisy są jednoznaczne, a orzecznictwo utrwalone - kolejne sądy administracyjne respektują prawomocne orzeczenia:

Czekamy na uprawomocnienie się niedawnych orzeczeń:

Bez potrzeby angażowania sądów wyłączeń na wniosek właścicieli terenów dokonuje Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Sądy nie miały wątpliwości, że uchwały Sejmików wyznaczająca obwody łowieckie aktualnie, realnie i bezpośrednio naruszają swoimi regulacjami interes prawny właścicieli gruntów, którzy nie zgadzają się na wykorzystywanie należących do nich nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta.

Czy wyłączenie działki z obwodu łowieckiego ma jakiś wpływ na możliwośc uzyskania odszkodowań za uprawy zniszczone przez dzikie zwierzęta? Żadnego! Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa (a nie koło łowieckie). [art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie]

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego w 3 prostych krokach

Wszystkie informacje na tej stronie są aktualne - stan prawny na marzec 2018
Nie udzielamy porad prawnych, na stronie umieszczone są jedynie wzory pism, które możesz wykorzystać według swojej woli.
Jeśli chcesz powierzyć złożenie skargi profesjonalnemu pełnomocnikowi, napisz do nas, podamy Ci kontakt do radcy prawnego.

(1)

Sprawdź jaki jest numer obwodu łowieckiego ustanowionego w miejscu, gdzie znajduje się Twoja działka:

na mapie ze strony BDL. Po otwarciu na dole kliknij w "mapy BDL" i wybierz "mapa łowiectwa", za pomocą ikonki (i) wybierz informacje o konkretnym terenie: "identyfikuj / obwody łowieckie / pełny zakres danych"

Zanotuj numer obwodu łowieckiego oraz przypomnij sobie numer księgi wieczystej i dokładny adres swojej działki (odpis zwykły księgi wieczystej można pobrać za 20 zł ze strony EKW).

Jeśli masz problem ze znalezieniem swojej nieruchomości na mapie BDL, skontaktuj się z nami, a pomożemy.

(2)

Pobierz (klikając w mapkę) wzór wezwania do Sejmiku i uzupełnij swoimi danymi.

Wybierz województwo:

(3)

Wydrukuj wezwanie, podpisz i wyślij listem poleconym do Sejmiku.

Po 30 dniach (ale nie później niż po 60), niezależnie od tego czy Sejmik cokolwiek odpowie czy nie, można już wysłać skargę do WSA. Skontaktuj się z nami a pomożemy sformułować skargę.

Zachęcamy, aby wezwanie do sejmiku wysyłać jak najszybciej, zanim zmienią się obecne przepisy. Planowana nowelizacja ustawy Prawo łowieckie zakłada, że aby złożyć wniosek o wyłączenie swojej działki z obwodu łowieckiego, właściciel będzie musiał powoływać się na wyznawane przez siebie poglądy religijne i szczegółowo je uzasadniać przed sądem (mimo, iż taka ustawa będzie w oczywisty sposób sprzeczna z art. 53 ust. 7 Konstytucji RP).

Czy chcesz wesprzeć takie działania?


Jeśli informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne, możesz wesprzeć nasze działania. Możesz przekazać darowiznę na konto 71 1140 1108 0000 5035 1300 1001, przekazać datek przez Facebook, możesz też przeznaczyć dla nas 1% swojego podatku – wystarczy w formularz PIT wpisać nasz numer KRS 0000118574 (więcej na stronie opp.zrodla.org)Nasze dane do kontaktu:

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 6328118, e-mail: office@zrodla.org
https://www.zrodla.org