Zakaz polowania

Prawo łowieckie - artykuł 12

art. 12

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą, po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, wyznaczać i oznakowywać zakazem wstępu obszary stanowiące ostoje zwierzyny oraz wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej.

Przepis ten mówi, że koło łowieckie może stawiać "urządzenia łowieckie" (np. ambony, zwyżki, platformy obserwacyjne, paśniki itp.) na terenie dzierżawionego przez siebie obwodu po uzyskaniu zgody właściciela gruntu. Przepis nie mówi w jakiej formie powinna być udzielona taka zgoda, co oznacza, że może być udzielona np. ustnie. W praktyce myśliwi raczej nie pytają nikogo o zgodę, traktując obwód łowiecki jak swoją wyłączną własność. Zawsze jednak mogą twierdzić, że taka zgoda została im udzielona ustnie, na przykład 20 lat temu.

Należy pamiętać, że właściciel zawsze może zgodę wycofać (nie wnikając w to, czy faktycznie była ona udzielona, jak dawno temu i przez kogo). O braku zgody najlepiej poinformować koło łowieckie w formie dokumentowej, np. listem poleconym. Można w tym liście wyznaczyć myśliwym jakiś realny termin na usunięcie urządzeń (np. 30 dni).