Zakaz polowania

Złóż oświadczenie o zakazie polowania

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo łowieckie. Zgodnie z art. 27b właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości po prostu poprzez złożenie Staroście oświadczenia. Nie trzeba podawać powodu takiej decyzji.

WZÓR OŚWIADCZENIA - pobierz dokument Word

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jest ważne od dnia następnego po złożeniu (jeśli to nie starosta jest organem wydzierżawiającym dany obwód łowiecki, on sam przekaże już oświadczenie do właściwego dyrektora Lasów Państwowych lub do Ministerstwa Środowiska).

Przy składaniu oświadczenia musi zostać potwierdzona autentyczność podpisu osoby składającej oświadczenie. Należy to zrobić stawiając się osobiście w urzędzie z dowodem osobistym.
Czy można treść oświadczenia podpisać przy notariuszu? Tutaj zdania są podzielone, niektóre starostwa nie chcą honorować takich oświadczeń. Więcej na ten temat - w artykule na prawo.pl

Prosimy dokładnie przeczytać z czym wiąże się złożenie takiego oświadczenia:

Według danych z 2021 roku w całej Polsce złożono już 1041 takich oświadczeń. Dokładne dane ile oświadczeń złożono w jakim powiecie można zobaczyć na tej mapce.