Zakaz polowania

Rozporządzenie w sprawie tablicy ostrzegawczej

wzór tablicy UWAGA POLOWANIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2018 r. poz. 1939) takie tablice muszą być rozstawione w odległości 200 metrów od granicy obszaru, na którym odbywa się pędzenie zwierząt oraz na parkingach leśnych, szlakach turystycznych, miejscach zebrań publicznych itp. Nie mogą być one umieszczone w miejscach zasłoniętych, w obniżeniach terenu albo na tle obiektów w kolorze tablicy. Tablice muszą być umocowane na wysokości 160 cm (od gruntu do środka tablicy). Nie mogą być ustawione wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem polowania i najpóźniej 24 godziny po jego zakończeniu muszą być zdjęte. Nie mogą być pozostawione "na zapas" na następne polowania.

podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 1939