Zakaz polowania

Las Źródeł ponownie w obwodzie łowieckim :-(

Dokładnie 4 lata temu opublikowano wyrok stwierdzający bezprawność włączenia do obwodu łowieckiego lasu należącego do naszego stowarzyszenia. Sąd uznał, że "aktualnie, realnie i bezpośrednio narusza to interes prawny Stowarzyszenia, które z uwagi na zakres swojej statutowej działalności nie zgadza się na wykorzystywanie należących do niego nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta". Taki jest stan rzeczy osądzonej.
Czy coś się zmieniło przez te 4 lata? Nie, nasze stowarzyszenie wciąż ma ten sam zakres działalności statutowej i wciąż nie zgadza się na wykorzystywanie swoich nieruchomości na cele związane z prowadzeniem polowań na zwierzęta. Jednak Sejmik Województwa Łódzkiego postanowił na nowo wyrysować granice obwodów łowieckich. Nasz las ponownie znalazł się w obwodzie łowieckim nr 288.
W międzyczasie Sejm zmienił prawo łowieckie i jedyne co możemy teraz zrobić to złożyć "uwagi" do projektu uchwały Sejmiku. W innych województwach takie uwagi są masowo nieuwzględniane i wszystkie nieruchomości wyłączone kiedyś wyrokami sądów z obwodów łowieckich (https://zakazpolowania.pl/prawo/) trafiają do nich z powrotem.
Jeśli Sejmik zmusi nas ponownie do znoszenia w naszym lesie obecności myśliwych zabijających zwierzęta, będziemy znów walczyć w sądzie. Tym razem może sprawa będzie musiała trafić aż do ETPC, żeby ostatecznie skończyło się sobiepaństwo wujów w kapelusikach z piórkiem.
Przypominamy właścicielom nieruchomości w woj. łódzkim, że tylko do 2 marca 2021 mogą składać uwagi do nowego planu podziału województwa na obwody łowieckie. Szczegóły na stronie https://zakazpolowania.pl