Zakaz polowania

Jak myślistwo ingeruje w prawo własności - podcast

Czy myśliwy może wejść na cudzy teren prywatny i polować tam bez zgody właściciela? Intuicyjna odpowiedź brzmi – nie, a co na to prawo? Praktycznie prawie cała Polska została podzielona na obwody łowieckie, na których koła łowieckie prowadzą swoją gospodarkę. Czy więc właściciel nieruchomości może przeciwdziałać wykonywaniu polowania lub innych czynności związanych z gospodarką łowiecką? Kwestie granic ingerencji gospodarki łowieckiej lub sposobu jej wykonywania w prawa właścicieli nieruchomości były podnoszone w Polsce, jak też w innych krajach europejskich. W sprawach dotyczących zasad wykonywania łowiectwa we Francji i w Niemczech wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. W Polsce, na pytanie NSA w takiej sprawie odpowiedział Trybunał Konstytucyjny, a następnie, w roku 2018, wprowadzono zmiany do ustawy Prawo Łowieckie. Jednak czy nowe przepisy nas satysfakcjonują i skutecznie chronią własność? Jakie są skutki złożenia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania, również w związku z systemem wypłaty odszkodowań? Czy właściciele lub dzierżawcy terenu korzystają ze swoich praw? Czy obecne prawo pozwala na “wyproszenie” myśliwych ze swojego terenu? Z tymi i wieloma innymi pytaniami z tego zakresu zmierzy się działacz pozarządowych organizacji ekologicznych Krzysztof Wychowałek w rozmowie z prawniczką, specjalistką z zakresu praw zwierząt dr Agnieszką Gruszczyńską, wykładowczynią Uniwersytetu SWPS.
Słuchaj na Spotify.
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób.

Jak myślistwo ingeruje w prawo własności - podcast Strafa Prawa SWPS